10 клас

Беларуская мова (павышаны ўзровень)

14.05.2020
Утварэнне і правапіс прыслоўяў. Марфалагічныя нормы: адрозненне вышэйшай ступені параўнання прыслоўя ад вышэйшай ступені параўнання прыметніка
развернуть

14.05.2020

 

 

13.05.2020

Тэма: Утварэнне і правапіс прыслоўяў. Марфалагічныя нормы: адрозненне вышэйшай ступені параўнання прыслоўя ад вышэйшай ступені параўнання прыметніка

1) Прачытайце правіла на с. 214

2)Выканайце пр.343 пісьмова

2)Выканайце пр. 344 вусна, пр.346 пісьмова

3) Прачытаце правіла на с.212

4) Выканайце пр. 341 вусна

Дамашняе заданне: параграф 43, с.215, пр.345

06.05.2020

Прыслоўе, яго граматычныя прыметы. Разрады прыслоўяў па значэнні. Утварэнне форм ступеней параўнання якасных прыслоўяў

1) Праглядаем відэаўрок (капіруем і праходзім па спасылцы) https://www.youtube.com/watch?v=USLi1R0beVU&feature=emb_logo
2) Выконваем пр.335 вусна
3) Выконваем пр.336 пісьмова

4) Выконваем пр. 337 вусна , 339 пісьмова.
Дамашняе заданне: параграфы 41, 42, с.209, 211, пр. 342

23.04.2020

Дзеяслоў, яго граматычныя прыметы. Формы дзеяслова. Правапіс дзеясловаў

https://belarusachka.sch223.minskedu.gov.by/vuchniam/u-dapamogu-vuchniam/chasciny-movy/dzeiaslou

29.04.2020

Дзеепрыметнік і дзеепрыслоўе як асобыя формы дзеяслова
1) Праглядаем відэаўрок http://obr.grodno.by/2020/04/14/10-клас-беларуская-мова-дзеепрыметнік/
2) Чытаем правілы на с.203, 208
3) Выконваем пр.329 вусна
4) Выконваем пр. 332, 334 пісьмова.
Дамашняе заданне: параграф 39, с.203, пр. 328 (зрабіць марфалагічны разбор асабовага дзеяслова, дзеепрыметніка і дзеепрыслоўя з тэксту)

 

свернуть

Беларуская літаратура

14.05.2020
Характарыстыка персанажаў п'есы "Зацюканы апостал". Маральна-этычны змест п'есы, сцвярджэнне аўтарам духоўных агульначалавечых каштоўнасцей
развернуть

14.05.2020

Тэма: Характарыстыка персанажаў п'есы "Зацюканы апостал". Маральна-этычны змест п'есы, сцвярджэнне аўтарам духоўных агульначалавечых каштоўнасцей

1) Адкажыце на пытанні:

1.Што магло стаць повадам для варажнечы ў сям'і?

2.Чаму ў п'есе Бацька настойліва раіць дзецям ісці дыхаць свежым паветрам?

3.Якую напоўненасць  нясе ў сабе мастацкая дэталь "свежае паветра"? Што яно сімвалізуе?

4.Да чаго імкнуўся Сын?

2)Запоўніце табліцу

Якой павінна быць сапраўдная сям'я? Якая яна ў п'есе "Зацюканы апостал"
   

Дамашняе заданне: адказаць пісьмова на пыт. 4 на с. 290.

 

 

Пытанні па змесце рамана “Каласы пад сярпом тваім”

Варыянт 1

1. Колькі год споўнілася Алесю, калі ён вярнуўся ў сваю сям’ю?

2. Люты прыгоннік, стрыечны брат маці галоўнага героя.

3. Мянушка дзеда галоўнага героя.

4. Хто на працягу 20 год не кідаў справу змагання з несправядлівасцю і быў няўлоўны для царскага ўрада?

5. Імя маці галоўнага героя.

6. Імя цесця галоўнага героя.

7. Кіраўнік сялянскіх мас, якога малы Алесь выратаваў ад расправы пана.

8. З якой нагоды ў творы згадваецца Полацк?

9. Падчас першай сумеснай вячэры з бацькамі ў Алеся зваліўся на зямлю хлеб. Як ён з ім абышоўся?

10. Які рытуал чакаў Алеся, калі той дасягнуў падлеткавага ўзросту? 

……………………………………………………………………………………………………………

Пытанні па змесце рамана “Каласы пад сярпом тваім”

Варыянт 2

  1. Хто пры першым знаёмстве кінуў чорную змяю пад ногі Алесю?

  2. Якія шляхецкія захапленні меў бацька Алеся?

  3. Куды адвёў бацька Алеся ў дзень пострыгу?

  4. Чаму пад’ём у 7 гадзін раніцы не задавальняў маладога Загорскага ў палацы?

5. Славуты рускі пісьменнік, прылічаны да сваякоў галоўнага героя па лініі маці.

6. Што стала прычынай бунту сялян у Півошчах?

7. «Царственная» каханая прадзеда галоўнага героя.

8. Імя прадзеда галоўнага героя.

9. Чаму дзед Алеся адмовіўся ад сваёй старэйшай дачкі? 

10. Як ацаніла Алеся пані Клейна пры першай сустрэчы і што ў ёй найбольш імпанавала хлопцу?

 

свернуть

Руская мова

развернуть

Дата,

предмет

Тема

Учебный материал для изучения

Задания для самостоятельной работы

Проверочное задание (итоги предоставляются учителю)

Время предоставления задания учителю

29.04

Правописание н и нн в словах разных частей речи

§44, с. 218-219, 222

Упр. 340

Упр. 344

29.04

06.05

Правописание не и ни со словами разных частей речи

§48.

1. Изучите алгоритм «Правописание не и ни с отрицательными местоимениями и наречиями» на с. 260.

2. Изучите алгоритм «Написание не или ни» на с. 261.

1. Упр. 390 (5 предложений).

2. Упр. 392 (1 - 5 предложения)

Упр. 392 (6 – 11 предложения)

06.05

           
           
           
свернуть

Руская літаратура

развернуть

Темы сочинений по роману Л.Н. Толстого "Война и мир"

1. Духовные искания Пьера Безухова

2. Духовные искания Андрея Болконского

3. Истинная любовь и красота в понимании Л.Н. Толстого

4. Кутузов и Наполеон как два идейных антипода в романе "Война и мир"

Дата,

предмет

Тема

Учебный материал для изучения

Задания для самостоятельной работы

Проверочное задание (итоги предоставляются учителю)

Время предоставления задания учителю

25.04

Очерк жизни и творчества А.П. Чехова. Рассказ «Человек в футляре»

С. 221-227

Прочитать рассказ «Человек в футляре»

Ответить на вопрос «Какой смысл вкладывает автор в слово «футляр». Прочитать рассказ «Попрыгунья»

25.04

29.04

А.П. Чехов. Рассказ «Попрыгунья»

 

Прочитать рассказ «Попрыгунья».

Объяснить название рассказа

01.05

04.05

А.П. Чехов и Художественный театр.  Пьеса «Вишнёвый сад». Раневская и Гаев – старые владельцы сада.

Пьеса «Вишнёвый сад».

 

Охарактеризовать представителей старшего поколения Гаева и Раневскую.

06.05

06.05

А.П. Чехов. Пьеса «Вишнёвый сад». Ермолай Лопахин – новый хозяин сада. Молодое поколение в пьесе

Пьеса «Вишнёвый сад».

Выписать реплики Лопахина, в которых содержится ключ к пониманию его характера.

 

07.05

 

свернуть

Англійская мова

развернуть

21.04

Сродкі масавай інфармацыі

https://www.youtube.com/watch?v=fW2kGdrtpqM

 

23.04

Вядомыя газеты Вялікабрытаніі

https://www.youtube.com/watch?v=hN5PSU0TgKo&feature=youtu.be

 

24.04

Газеты, якія мы чытаем

https://www.youtube.com/watch?v=Y-iiPzTdGKg&feature=youtu.be

свернуть

Біялогія

01.05.2020
https://yandex.by/video/preview/?filmId=10995630867845302883&text=%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&path=wizard&parent-reqid=1588281814333132-1167815986769327253600287-production-app-host-vla-web-yp-337&redircnt=1588282188.1
развернуть

Грамадазнаўства

развернуть

Дата,

 

Тэма

Вучэбны матэрыял для вывучэння

Заданні для самастойнай работы

Праверачнае заданне (вынікі прадстаўляюцца настаўніку)

Час прадстаўлення задання настаўніку

24.04.

 

Мараль

§24,

с. 205 - 212

Ахарактарызаваць асноўныя грамадскія функцыі маралі (пісьмова)

Адказаць на пытанні 3, 4,

с. 212 (пісьмова)

24.04

01.05

Рэлігія. Роля рэлігіі ў сучасным свеце

§21, с. 181-198

 

 

Ахарактарызуйце пісьмова віды рэлігій

 (с.183-187)

01.05

           
           
           
           
           
           
свернуть

Гісторыя Беларусі

развернуть

Фізіка

развернуть

Вучэбны прадмет

10  фізіка

Тэма урока

Вучэбны матэрыял

Заданні для самастойнай работы

Праверачнае заданне

(вынікі прадстаўляюцца настаўніку)

Час прадастаўлення

задання настаўніку

 

фізіка

20.04

Сіла Лоренца. Рух зараджаных часціц  у магнітным полі

 

§32

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3806/start/46748/

прыклады рашэння задач 1,2. С.230 (разабраць рашэнне і запісаць у сшытак)

Канспект,пр.23 (1)

22.04 да 11.00

фізіка

21.04

Рашэнне задач па тэме “Закон Ампера .Сіла Лоренца.

 

§31,32

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3806/start/46748/

С.222 ,прыклады 1,2

(запісаць)

Пр22(4), пр.23(4)

23.04 да 17.00

 

25.04 . Фізіка 10 клас

Тэма. “Магнітны паток.З’ява электрамагнітнай індукцыі. Правіла Ленца.”

Заданні для самастойнага выканання

  1. Прачытаць § 33,
  2. Праглядзіце відэаўрок

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3806/start/46748/

3.Канспект

4 Рашыць задачы  пр.24 (1)

 Заданні  прадставіць 27.04

свернуть

Хімія

29.04.2020
20.04.2020 Тэма. Хімічныя ўласцівасці, атрыманне і прымяненне глюкозы. Лабараторны дослед 6 Заданні для самастойнага выканання 1. Прачытайце § 45 2. Праглядзіце відэаўрокі «Вугляводы. Глюкоза» https://resh.edu.ru/subject/lesson/6150/main/150691, «Якасная рэакцыя на глюкозу» https://www.youtube.com/playlist?list=PLX_y4QOQ0jWvj67T63i2Lz69Mw7OrQoyg 3. Складзіце схематычны апорны канспект па тэме «Хімічныя ўласцівасці, атрыманне і прымяненне глюкозы» 4. Выканайце пісьмова практыкаванні 5 - 7 пасля § 45 24.04.2020 Тэма. Дыцукрыды. Цукроза Заданні для самастойнага выканання 1. Прачытайце § 46 2. Праглядзіце відэаўрокі «Вугляводы. Цукроза» https://youtu.be/VMys7rXxNRs «Гідроліз цукрозы» , https://youtu.be/OZs8uMyyAEY 3. Складзіце схематычны апорны канспект па тэме « Дыцукрыды. Цукроза » 4. Выканайце пісьмова практыкаванні 3, 6 пасля § 46 25.04.2020 Тэма. « Поліцукрыды. Крухмал» Заданні для самастойнага выканання 1. Прачытайце § 47, 48 2. Праглядзіце відэаўрокі «Хімічныя ўласцівасці, атрыманне і прымяненне крухмалу» https://youtu.be/5DmGiDfEBXk 3. Складзіце схематычны апорны канспект па тэме « Поліцукрыды. Крухмал» 4. Выканайце пісьмова практыкаванні 3, 6 пасля § 47, Практыкаванні 6,7 пасля § 48 01.05.2020 Тэма. Цэлюлоза. Заданні для самастойнага выканання 1. Прачытайце § 49 2. Праглядзіце відэаўрокі «Цэлюлоза» https://youtu.be/IMzWGj9vcuI і https://youtu.be/kILdsgELg50 3. Складзіце схематычны апорны канспект па тэме « Цэлюлоза» 4. Выканайце пісьмова практыкаванні 6, 7 пасля § 49
развернуть

01.05.2020 Тэма. Цэлюлоза.

Заданні для самастойнага выканання
1. Прачытайце § 49
2. Праглядзіце відэаўрокі
«Цэлюлоза» https://youtu.be/IMzWGj9vcuI і https://youtu.be/kILdsgELg50
3. Складзіце схематычны апорны канспект па тэме
« Цэлюлоза»
4. Выканайце пісьмова практыкаванні 6, 7 пасля § 49

свернуть

Інфарматыка

развернуть

Фізічная культура і здароўе

развернуть

Медыцынская падрыхтоўка

развернуть

08.05.2020

Гігіена і культура палавых адносін

План:

— Віды кантрацэпцыі
— Метады прымянення

Дам. зад.: §3.4

свернуть

Дапрызыўная падрыхтоўка

развернуть