11 клас

Беларуская мова

22.04.2020
Складаныя сказы з рознымі відамі сувязі http://obr.grodno.by/2020/04/10/11-клас-беларуская-мова-складаныя-сказ/
развернуть

Беларуская літаратура

развернуть

Руская мова

развернуть

23.04.2020

Разбо𠧧 24-26. Упр. 236 (выполнение согласно условию)

 

30/04/2020

Виды чужой речи: пунктуационная норма. 

§23, упр. 223 (устно)- учебное сообщение на основе материала и таблицы;

упр. 224 - выполнение грамматического задания.

Дом.зад.: §23, упр. 226.

 

07.05.2020

Контрольный диктант "Охота"  с грамматическим заданием

Дом.зад.: повторить словарные слова

свернуть

Руская літаратура

развернуть

23.04.2020

Разбор теоритического материала с. 277-293

Дом.зад. Подготовить сообщение об одном авторе и его произведении (на выбор)

В. Распутин. "Прощание с Матёрой"

Ч. Айтматов. "Плаха"

В. Распутин. "Живи и помни"

А. Адамович, Я. Брыль, В. Колесник. "Я из огненной деревни"

 

30.04.2020

Литература 70-х - начала 90-х годов

1. Система "вечных" нравственных ценностей и исторической памяти народа: В. Распутин. "Прощание с Матёрой"; Ч. Айтматов. "Плаха"

2. Острый интерес к документальным жанрам: А. Адамович, Я. Брыль, В. Колесник. "Я из огненной деревни"

3. Обращение к прошлому советского общества как попытка понять истоки сегодняшних проблем: В. Распутин. "Живи и помни"

Дом.зад.: Выучить наизусть 1 - 2 стихотворения (по выбору учащихся)

 

07.05.2020

Поэзия 70 - 90-х годов. Поэтическая летопись времени.

Стихотворения Н. Рубцова, А. Тарковского, Е. Евтушенко, А. Вознесенского, Б. Ахмадулиной, Б. Окуджавы,

Дом.зад.: Подготовиться к уроку-защите реферата: "Творчество писателя, поэта, вступившего в ХХІ век".

 

 

свернуть

Англійская мова

развернуть

21.04

Міжнароднае супрацоўніцтва

https://drive.google.com/file/d/1a64_0t7sNE58-jAbc5rS21cJxiJncvna/view

 

22.04

Рэспубліка Беларусь на міжнароднай арэне

https://drive.google.com/file/d/1YzlDb8EmV3p5oeX9c6DvlDobPhPEgbpy/view

 

24.04

Беларускі тыдзень моды

https://drive.google.com/file/d/1MQ7sTaGkUukz0sBT29T9ngHoSh1SXUz0/view

 

свернуть

Грамадазнаўства

развернуть

Дата,

 

Тэма

Вучэбны матэрыял для вывучэння

Заданні для самастойнай работы

Праверачнае заданне (вынікі прадстаўляюцца настаўніку)

Час прадстаўлення задання настаўніку

20.04.

 

Удзел РБ у рашэнні глабальных праблем

§24, с. 222-226

 

Выпісаць: паняцце футуралогія,

 2 падыходы да ацэнкі НТП, экатэхналагічны песімізм.

Заданні 1-2, с. 229 (вусна)

заданне  5,

с. 229 (пісьмова)

да 24.04

25.04

Гарызонты інфармацыйнага грамадства. Перспектывы развіцця Беларусі ва ўмовах  інфармацыйнага грамадства

§22, с. 211 - 215

Заданне 3,

с. 216

Заданне 4,

с. 216

27.04

04.05

Падагульненне па раздзеле 4. Месца і роля Беларусі ў сучасным цывілізаваным працэсе

 

Выкананне заданняў 1–8 (с. 260–

261)

Вусна

Напісаць эсе на тэму: “ У чым духоўная сіла беларусаў?”, “Чым можа ганарыцца бел. нацыя?” (на выбар)

07.05

свернуть

Біялогія

01.05.2020
https://yandex.by/video/preview/?filmId=11293766707626673574&text=%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%20%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%20%D0%B2%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1588282341079734-625796827734555285100255-production-app-host-vla-web-yp-138&redircnt=1588282604.1
развернуть

Фізіка

развернуть

22.04 . Фізіка 11 клас

Тэма. Пратонна – нейтронная мадэль будовы ядра атама. Энергія сувязі атамнага ядра.

Заданні для самастойнага выканання

  1. Прачытаць § 35
  2. Праглядзіце відэаўрок

http://obr.grodno.by/2020/04/06/11-класс-физика-протонно-нейтронная-мо/

  1. Выканайце пісьмова пр.22 (1)

 

 

25.04 . Фізіка 11 клас

Тэма.Рашэнне задач па тэме “Энергія сувязі атамнага ядра.”

Заданні для самастойнага выканання

  1. Паўтарыць § 35
  2. Праглядзіце відэаўрок

http://obr.grodno.by/2020/04/06/11-класс-физика-решение-задач-по-теме-эн/

3.Разабраць рашэнне задачы на с.215

  1. Выканайце пісьмова пр.22 (2)
свернуть

Хімія

24.04.2020
20.04.2020 Становішча металаў у перыядычнай сістэме. Распаўсюджанасць металаў у зямной кары. Фізічныя ўласцівасці металаў. 1. Прачытайце §49 2. Праглядзіце відэаўрокі “Металы” https://www.youtube.com/watch?v=wDkkpmuhGlY і “Фізічныя ўласцівасці металаў” https://www.youtube.com/watch?v=-1wUvk7pLAQ 3. Выканайце пісьмова практыкаванні 2,4,6 пасля §49 21.04.2020 Агульныя хімічныя Ўласцівасці металаў 1. Прачытайце §50 2. Праглядзіце відэаўрокі “Хімічныя ўласцівасці металаў. Узаемадзеянне з неметаламі” https://www.youtube.com/watch?v=qgzo40bfL1o і ““Хімічныя ўласцівасці металаў. Узаемадзеянне са складанымі рэчывамі” https://www.youtube.com/watch?v=NmTmWzx44nI 3. Складзіце схематычны апорны канспект па тэме “Агульныя хімічныя ўласцівасці металаў” 4. Выканайце пісьмова практыкаванне 5 а, 6 пасля §50 25.04.2020 Тэма. Агульныя спосабы атрымання металаў. Электроліз расплаваў солей. Сплавы металаў. Прымяненне металаў і сплаваў Заданні для самастойнага выканання: 1. Прачытайце § 52 2. Праглядзіце відэаўрокі “Агульныя спосабы атрымання металаў ” https://youtu.be/2PD2QNIBxpo , і “Электроліз расплаваў солей” https://youtu.be/YEhnXRnnlyM, “Сплавы металаў і іх прымяненне” https://youtu.be/nwJ-w_rKMZw 3. Складзіце схематычны апорны канспект па тэме “Агульныя спосабы атрымання металаў. Электроліз расплаваў солей. Сплавы металаў. Прымяненне металаў і сплаваў ” 4. Выканайце пісьмова практыкаванне 5 а, 6 пасля §50
развернуть

Інфарматыка

развернуть

Фізічная культура і здароўе

развернуть

Медыцынская падрыхтоўка

развернуть

07.05.2020

Туберкулёз

План урока
Крыніцы інфекцыі
— Шляхі перадачы і асноўныя сімптомы туберкулёзу
— Формы туберкулёзу
— Асаблівасці догляду за хворымі
— Прафілактыка туберкулёзу

Дам. зад.: § 6.5

свернуть

Дапрызыўная падрыхтоўка

развернуть

Працоўнае навучанне

развернуть