9 клас

Беларуская мова

развернуть

Беларуская літаратура

развернуть

Руская мова

развернуть

24.04.2020

Разбор § 33. Выполнение упр. 309-312

Дом. зад. упр. 314

 

08.05.2020

Предложения с прямой речью и знаки препинания в них

§35, упр. 321, 322 (сообщение на основе таблицы)

https://www.youtube.com/watch?v=zx4-ugyjKF4

Упр. 323,327.

Дом. зад.: §35, упр. 326

 

 

свернуть

Руская літаратура

развернуть

24.04.2020

А.Платонов. "В прекрасном и яростном мире"

Проблема счастья и смысла жизни в рассказе

Дом. зад. Выполнить одно из заданий 6-8 (с. 256). Подготовить сообщение об одном из поэтов второй половины ХХ века

 

08.05.2020

Б. Васильев. "А зори здесь тихие..."

С. 271 - 278 учебника

Образы девушек-зенитчиц

Героизм старшины Васкова

Смысл названия повести

Дом. зад.:  Подготовить сообщение об одной из девушек-зенитчиц

 

свернуть

Англійская мова

развернуть

21.04

Сучасныя сродскі камунікацыі

https://www.youtube.com/watch?v=5yPy3D4jfOc&list=PL0c-7lGZyhWvlvRjUy-To_l9utorWI983&index=16&t=0s

 

22.04

Што такое камунікацыя?

https://www.youtube.com/watch?v=S7CN9Trw43w&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=ORzuQEM1m30&feature=youtu.be

 

24.04

Гісторыя камунікацыі

https://www.youtube.com/watch?v=XvG2auQshks&feature=youtu.be

свернуть

Сусветная гісторыя

развернуть

Грамадазнаўства

развернуть

 

 

Дата,

 

Тэма

Вучэбны матэрыял для вывучэння

Заданні для самастойнай работы

Праверачнае заданне (вынікі прадстаўляюцца настаўніку)

 

20.04.

 

Правы і адказнасць непаўналетніх

§17

 

Выпісаць, якімі  правамі валодаюць непаўналетнія да 14 гадоў і з 14 да 18 гадоў

 (с. 153-155).

Адказаць на пытанне 3, с. 157 (пісьмова)

 

24.04

Абагульненне па раздзеле 3 “Асоба, грамадства, дзяржава”

§12, с. 109,

§13, с. 118, §14, с. 125,

§15, с. 131,

§16, с 141,

§17, с. 150

Сфармулюйце па 2 пытанні да ўступнай інфаграфікі для кожнага параграфа. Запішыце іх.

Сцісла адкажыце на кожнае пытанне, якое сфармулявалі.

 

25.04

Культура, яе прызначэнне і функцыі

§18, с. 161-170

Выпісаць паняцце культуры, два асноўныя падыходы да разумення культуры, функцыі культуры.

С. 168, разгледзьце фота, сфармулюйце аргументы праціўнікаў і прыхільнікаў прыведзеных традыцый.

 

01.05

Элітарная, масавая, народная культура

§19,  с. 171-180

 

 

Запоўніць табліцу (заданне 1, с. 181)

01.05

04.05

Медыякультура сучаснага грамадства

§20,  с. 182-188

Выпісаць паняцці медыя, медыякультура. Адказаць на пытанне на старонцы 183.

Выканаць заданні 1-3, с. 188

05.05

           
           

 

свернуть

Матэматыка

развернуть

Вучэбны прадмет

 9  клас

Тэма урока

Вучэбны матэрыял

Заданні для самастойнай работы

Праверачнае заданне

(вынікі прадстаўляюцца настаўніку)

Час прадстаўлення

задання настаўніку

 

Алгебра

20.04

Арыфметычная прагрэсія. Формула п-га  члена арыфметычнай  прагрэсіі.

 

§15, прыклады рашэння задач 1,2.(с.213)

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2004/main/

№4,43(а,г),331,332.

№346(г,д,е),347.

22.04 да 17.00

Геаметрыя

21.04

Суадносіны ў прамавугольным трохвугольніку

 

Паўтарыць: Глава1 §1-6

С.52,  правяраем сябе

№58(а)

С. 53, №1(в),2(в),3(в)- першая група

№3(в),4(в).5(в)-другая

23.04 да 18.00

Алгебра

22.04

Формула сумы п першых членаў арыфметычнай прагрэсіі

§16, С.227 - разглядзець і разабрацца з рашэннем  прыкладаў 1-3.

 №4.111(а), 4.112(а), 4.115(а)

§16, №4.144(б), 4.145(а,в).

24.04 да 15.00

Геаметрыя

23.04

Суадносіны ў прамавугольным трохвугольніку

 

Паўтарыць: Глава1 §1-6

Тэст В.1, В.2.

С.16

 

28.04

Алгебра

24.04

Геаметрычная прагрэсія і яе ўласцівасці. Формула n –га члена

геаметрычнай прагрэсіі  

Прачытаць   § 17(с.234-236)

http://obr.grodno.by/2020/04/21/9-класс-алгебра-геометрическая-прогре/

 

 Разабраць задачы с.239 (1-4)

 

№4.208 (а), 4.209 (а),4.212* (а)

25.04

 

 

 

25.04 . Матэматыка 9 клас

Тэма. “Геаметрычная прагрэсія і яе ўласцівасць. Характарыстычная

ўласцівасць геаметрычнай прагрэсіі”

Заданні для самастойнага выканання

  1. Прачытаць § 17(с.237-238)
  2. Праглядзіце відэаўрок

http://obr.grodno.by/2020/04/21/9-класс-алгебра-геометрическая-прогре/

  1. Разабраць задачы с.240 (7,8)

4 Рашыць задачы  №4.190,4.199(а)

 Д.З. § 17(с.237-238) №4.217,4.222

 Заданні  прадставіць 28.04

свернуть

Гісторыя Беларусі

развернуть

Біялогія

01.05.2020
https://yandex.by/video/preview/?filmId=12121929420875103172&text=%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1588281274509644-155063075153760041900299-prestable-app-host-sas-web-yp-14&redircnt=1588281666.1
развернуть

Хімія

29.04.2020
23.04.2020 Тэма. Карозія металаў. Ахова ад карозіі Заданні для самастойнага выканання 1. Прачытайце § 46 2. Праглядзіце відэаўрокі « Карозія металаў» https://youtu.be/vI6hQ2_I5LE «Доследы па хіміі» https://youtu.be/brQL5Tf_a5s 3. Складзіце схематычны апорны канспект па тэме «Карозія металаў. Ахова ад карозіі» 4. Выканайце пісьмова практыкаванні 5, 7 пасля § 46 30.04.2020 Тэма. Злучэнні металаў: асноўныя аксіды металаў, гідраксіды металаў (асновы, амфатэрныя гідраксіды) Заданні для самастойнага выканання 1. Прачытайце § 47 2. Праглядзіце відэаўрокі «Злучэнні металаў: асноўныя аксіды» https://youtu.be/duCIuTqzPxM 3. Складзіце схематычны апорны канспект па тэме «Злучэнні металаў» 4. Выканайце пісьмова практыкаванні 2, 5, 8 пасля § 47
развернуть

30.04.2020 Тэма. Злучэнні металаў: асноўныя аксіды металаў, гідраксіды металаў (асновы, амфатэрныя гідраксіды)
Заданні для самастойнага выканання
1. Прачытайце § 47
2. Праглядзіце відэаўрокі
«Злучэнні металаў: асноўныя аксіды»
https://youtu.be/duCIuTqzPxM
3. Складзіце схематычны апорны канспект па тэме
«Злучэнні металаў»
4. Выканайце пісьмова практыкаванні 2, 5, 8 пасля § 47

свернуть

Фізіка

развернуть

Вучэбны прадмет

 9  клас

Тэма урока

Вучэбны матэрыял

Заданні для самастойнай работы

Праверачнае заданне

(вынікі прадстаўляюцца настаўніку)

Час прадстаўлення

задання настаўніку

 

фізіка

20.04

Імпульс цела. Імпульс сістэмы цел

 

§31

 

 

Канспект,пр.24(1)

С.152 задача запісаць рашэнне

Канспект.

Пр.24(2)

23.04 да 17.00

 

24.04

Тэма. Закон захавання імпульсу. Рэактыўны рух.                                             

Заданні для самастойнай работы                                                                                    

  1. Прачытаць параграф 32
  2. Праглядзець відэаўрок http://obr.grodno.by/2020/04/06/9-класс-физика-импульс-закон-сохранен/ 3. Напісаць канспект, разглядзець прыклад рашэння задачы с.157                                    
  3. Дам.заданне . §32, пр.25 (3)
  4. Заданні прадставіць да 27.04

 

25.04  Фізіка 9 клас

Тэма.Рашэнне задач па тэме “Імпульс цела.

Закон захавання імпульсу.

Заданні для самастойнага выканання

  1. Паўтарыць § 31, 32
  2. Праглядзіце відэаўрокі

http://obr.grodno.by/2020/04/06/9-класс-физика-импульс-закон-сохранен-2/

3.Разабраць рашэнне задачы на с.157

  1. Выканайце пісьмова пр.25 (4,6)
свернуть

Інфарматыка

развернуть

Фізічная культура і здароўе

развернуть